Parera Consulting a Twitter

Totes les nostres publicacions, articles a las xarxes socials i molt més.


Circulars publicades anteriorment

  Aspectes socials del Projecte de Lei PGE 2018
  (2018)  Prestacions dels traballadors Autònoms
  (2018)  Pròrroga dels límits excloents de mòduls 2018
  (2018)  Modificacions Règim Especial Traballadors Autónoms
  (2018)  Projecte 'declaració informativa de cesió de l'ús de vivendes amb finalitat turística'
  (2018)